06-83298146 info@kringloopgrou.nl

DUURZAAM

Wij staan voor het bevorderen van duurzaamheid in de breedste zin van het woord in Grou en directe omgeving.

Dit doen wij door hergebruik van goederen te stimuleren maar ook door aandacht te schenken aan afvalscheiding, groene energie, een gezonde leef- en werkomgeving, gezonde voeding, sociale cohesie en participatie.

Door verkoop van 2e hands spullen voor een kleine prijs, zorgen we ervoor dat de afvalberg vermindert.

VERBINDEND

Wij zijn een sociaal-/ maatschappelijk betrokken organisatie. We onderhouden nauw contact met onze klanten en de ondernemers van Grou e.o. en staan open voor samenwerking.

Elk jaar ondersteunen wij financieel of in natura een aantal projecten en organisaties. Daarnaast bieden wij stageplaatsen, vrijwilligerswerk en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als kringloopwinkel zijn we laagdrempelig waardoor we ook de kwetsbare groepen in beeld krijgen. We werken dan ook nauw samen met het Dorpenteam.

TOEGANKELIJK

Wij willen toegankelijk zijn voor iedereen. Voor onze klanten, onze medewerkers en voor externe sociaal-/ maatschappelijke organisaties.

• Door onze prijzen laag te houden is onze kringloopwinkel toegankelijk voor iedereen.

• Dankzij een substantiële subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling (ELFPO), onderdeel van het Leaderproject Noard-West Fryslân, is onze locatie rolstoel-toegankelijk.

• Lokale verenigingen, clubs en organisaties kunnen gebruik maken van 2 ruimtes die buiten openingstijden van de winkel beschikbaar worden gesteld.

GOEDE DOELEN

Kringloop Grou schenkt ieder jaar een deel van haar opbrengst aan de Stichting Groen Grou die de donaties en sponsoring bepaalt van goede doelen die in het verlengde liggen van onze doelstelling.

Een paar vaste doelen zijn de Huntington Poli en Stipe Grou.

ASSORTIMENT

VRIJWILLIGERS

ACTUALITEITEN

MEER DAN…

OVER ONS