06-83298146 info@kringloopgrou.nl

Kringloop Grou is meer dan een kringloopwinkel. Wij zijn maatschappelijk betrokken. Bieden mensen met of zonder een beperking een plek om mee te doen in de samenleving en andere sociaal-/ maatschappelijke organisaties de mogelijkheid gebruik te maken van ons pand. Tevens steunen we via Stichting Groen Grou lokale goede doelen.

MANTELZORG CAFÉ

Elke laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur verzorgt Mantelzorg Amaryllis bij ons het Mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Grou e.o. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: 

MEER INFO

DOARPSKEAMER GROU

Meer informatie volgt. 

REPARATIESERVICE

Vanwege de Corona-maatregelen worden er geen Repair Café bijeenkomsten meer georganiseerd. Om toch onze klanten te stimuleren om zijn/haar apparaten en kleding te (laten) repareren (en niet weg te gooien), start Kringloop Grou met een Reparatieservice. Een aantal (vrijwillige) medewerkers is bereid gevonden om deze service vorm te geven.

U kunt vanaf 1 oktober 2020 het te repareren apparaat of kledingstuk aan de balie afgeven en op een bon uw gegevens invullen en wat er moet worden gerepareerd. Wij bellen u wanneer het klaar is. Als er onderdelen aangeschaft moeten worden dan nemen we ook contact op. De aanschaf dient u zelf te regelen. De reparatie is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom i.v.m. gebruik gereedschap.

ONTMOETEN EN MEEDOEN

Voor Dorpen Zuid staat de locatie “Kringloopwinkel Grou” centraal binnen Ontmoeten & Meedoen (voorheen dagbesteding en/of thuisondersteuning). Aan de Muldyk 1 en 3 in Grou werken Amaryllis, Windkracht058 en de Kringloopwinkel samen in één gebouw, een unieke combinatie van organisaties met een maatschappelijke betrokkenheid.

Deelnemers van Ontmoeten & Meedoen kunnen meewerken binnen de verschillende werkzaamheden in de Kringloopwinkel samen met betrokken vrijwilligers, maar ook deelnemen aan activiteiten onder begeleiding van begeleiders van Amaryllis of Windkracht058 in één van de naastgelegen meer beschermde ruimten.

Voor deelnemers en vrijwilligers is altijd een professional van Amaryllis of Windkracht058 aanwezig om op terug te vallen. Ook individuele ondersteuning is naast de deur, de sociaal werkers van Dorpenteam Zuid hebben hier kantoor- en spreekruimte.

Contactpersoon:
Sandra Dijk, 06 47 37 49 40

 s.dijk@amaryllisleeuwarden.n

ASSORTIMENT

VRIJWILLIGERS

ACTUALITEITEN

MEER DAN…

OVER ONS