06-83298146 info@kringloopgrou.nl

Kringloop Grou is meer dan een kringloopwinkel. Wij zijn maatschappelijk betrokken. Bieden mensen met of zonder een beperking een plek om mee te doen in de samenleving en andere sociaal-/ maatschappelijke organisaties de mogelijkheid gebruik te maken van ons pand. Tevens steunen we via Stichting Groen Grou lokale goede doelen.

MANTELZORG CAFÉ

Elke laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur verzorgt Mantelzorg Amaryllis bij ons het Mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Grou e.o. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: 

MEER INFO

VRAAG MAAR RAAK

Elke 1e woensdagmiddag van de maand neemt de preventiemedewerker van de thuiszorg en een medewerker van het Dorpenteam en/of de medewerker Mantelzorg (van Amaryllis) plaats aan onze koffietafel. U kunt bij hen aanschuiven voor informatie en vragen.

REPARATIESERVICE

Vanwege de Corona-maatregelen worden er geen Repair Café bijeenkomsten meer georganiseerd. Om toch onze klanten te stimuleren om zijn/haar apparaten en kleding te (laten) repareren (en niet weg te gooien), start Kringloop Grou met een Reparatieservice. Een aantal (vrijwillige) medewerkers is bereid gevonden om deze service vorm te geven.

U kunt vanaf 1 oktober 2020 het te repareren apparaat of kledingstuk aan de balie afgeven en op een bon uw gegevens invullen en wat er moet worden gerepareerd. Wij bellen u wanneer het klaar is. Als er onderdelen aangeschaft moeten worden dan nemen we ook contact op. De aanschaf dient u zelf te regelen. De reparatie is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom i.v.m. gebruik gereedschap.

ASSORTIMENT

VRIJWILLIGERS

DAGBESTEDING

ACTUALITEITEN

MEER DAN…

OVER ONS